Sistem Vision 360°

Sistem Vision 360° omogućuje vam da vidite sve predmete i prepreke oko vozila što vam olakšava njihovo izbjegavanja tijekom parkiranja, osobito kad se ne vide iznutra.

Slika koja se prikazuje na ekranu visoke rezolucije na armaturnoj ploči dolazi iz četiriju kamera ugrađenih na vozilu.

Jedna se nalazi na prednjem dijelu, druga straga, iznad registarske pločice, dok su preostale dvije ugrađene u donji dio vanjskih retrovizora i upotpunjuju perifernu vidljivost.

Kad je ta funkcija uključena, djeluje na brzinama do 15 km/h i ostaje uključena sve dok brzina ne prijeđe 30 km/h.

Sistem Vision 360° dostupan je na:


  • C3
    već od 25.903 KM


  • Berlingo | Ë-Berlingo
    već od 42.390 KM

  • 1